Henning Aass as  
 
 
 
Produkter
 
 
 

Halogenfrie rette rør og  tilbehør

Halogenfrie korrugerte rør og tilbehør
HFIR          320 N HFX               320 N
HFPR        750 N HFXP-Turbo 750 N
HFBS        1250 N HFXP-HT      750 N
   
Halogenfrie slanger og tilbehør Halogenfrie minikanaler og tilbehør
HFXS   HMIK  
   
Halogenfrie koblingsbokser Halogenfrie kabelrør og tilbehør
PKGH   HFKR 110 mm Flammehemmende
  FXKV  50-200 mm
   
Halogenfrie skjermrør og tilbehør Andre produkter:
HFSR   Halogenfrie kabelrør for fibeloptisk kabel, LWL
  Aluminiumsrør, SARL
  Halogenfrie kabeldekkbord, KPL
  Korrugerte rør i PVC, FXP
   
Materialdeklarasjon og godkjennelser: REACH
  Lloyd's Register

 

Copyright © 2003-2004 Henning Aass AS