Henning Aass as  

Norges ledende leverandør av halogenfrie rør i mer enn 25 år!

 

100 % halogenfrie rør - for økt sikkerhet

                                

 

Om halogenfritt materiell
Hjem

 

Om halogenfritt materiell

Statistikker viser at mennesker sjelden blir skadet av varme eller flammer ved brann. De fleste skader og dødsfall ved brann har sin årsak ved innånding av etsende og giftige gasser, så som klor. Klor utvikles i større mengder blant annet når vanlig plast og PVC brenner.

Som følge av at det utvikles korrosive gasser ved brann, utvikles også saltsyre. Saltsyre vil arbeide seg inn i alle metaller. Kostbart, avansert utstyr blir «angrepet» av saltsyre og må som oftest skiftes ut i sin helhet.

Miljøgifter utvikles ved forbrenning av forskjellige plaststoffer og PVC. Halogenfritt materiell utvikler ingen gasser som er skadelige på natur og miljø.

Halogenfritt materiell bør brukes overalt der det ønskes høyere sikkerhet - for mennesker og verdier - i tilfelle brann.

 

Forskrifter

Vårt materiell tilfredsstiller internasjonale prøveforskrifter. NVE har godkjent vårt materiell for skip og sjøredskaper. Noe av materiellet er testet av NEMKO og Oljedirektoratet anbefaler vårt materiell. Vi kan fremlegge dokumentasjon for riktig kvalitet på alt vårt materiell. Vi henviser også til siden om ”Teknisk informasjon” og klikk inn på ”Fysiske, elektriske, termiske og mekaniske egenskaper”.

 

Beskrivelser

Når halogenfritt materiell beskrives, gjøres dette ofte veldig generelt: Det stilles ikke krav til kvalitet eller materialegenskaper. Dette kan resultere i at man får annen kvalitet enn det man forventer. Ofte kan følgende beskrivelse benyttes: «Halogenfritt materiell i følge IEC 754-1. Materiellet skal tåle en trykkbelastning på 750N og være dryppfritt ved antennelse».

Eller hvis man ønsker annen kvalitet til lavere pris: «Klorfritt materiell. Materiellet skal være i følge IEC 423 og 614, dryppfritt ved antennelse».

Vi leverer halogenfritt materiell i mange forskjellige kvaliteter og egenskaper. Det er viktig at man beskriver ønsket kvalitet for halogenfritt rørmateriell i elektriske anlegg.

 

Miljøvennlig teknologi

 De plastmaterialer som blir brukt i våre halogenfrie produkter inneholder verken klor eller tungmetaller og har derfor følgende avgjørende fordeler ovenfor konvensjonelle systemer:

 Ingen utvikling av korrosive og syreholdige røykgasser ved brann. Det blir derfor ingen følgeskader ved brann på elektronisk utstyr, maskiner og bygninger.

Vesentlig mindre giftige og ingen etsende røykgasser som utsetter mennesker og dyr for fare.

 Reduserer røykutviklingen og dermed forbedret sikt i fluktveier og under redningsarbeid i brann.

 Små problemer med miljø- og avfallshåndtering. Våre produkter i halogenfritt materiale kan:

·       på mange måter bearbeides på nytt

·       uten fare brennes i avfallsforbrenningsanlegg

·       uten problemer kastes på offentlig avfallsplass.

 

Temperaturer

Temperaturmotstanden er vesentlig høyere enn for vanlige plastrør i PVC. Dette gjør det mulig å benytte halogenfrie rør i nye bruksområder, for eksempel i klimaanlegg, belysning etc.

 

Kjemisk motstandsdyktighet

HFT-materiellet er meget motstandsdyktig mot kjemikalier. Riktignok kan stoffer som smøreoljer, drivstoff, matfett og hydraulikoljer angripe enkelte rørtyper (HFIR, HFPR, HFXP), som andre rørtyper (HFX, HFRX, HFXS) avviser. Se derfor «Kjemisk motstand for forskjellige halogenfrie materialer» under ”Teknisk informasjon” og klikk inn på ”Kjemisk motstans for forskjellige halogenfrie materialer”.

 

Spesielle egenskaper

Når halogenfritt rørmateriell skal brukes eller beskrives, er det viktig at det stilles krav til kvalitet og materialegenskaper:

Materiellet skal ikke utvikle korrosive eller syreholdige gasser så som klor, fluor, brom eller jod. Da utvikles heller ikke saltsyre.

Materiellet bør ikke dryppe ved antennelse.

Materiellet skal tåle høyere og lavere temperaturer.

Materiellet skal tåle mekaniske belastninger.

Materiellet skal ha utvendige dimensjoner som er standard i Norge.

Materiellet skal være i selvslukkende materiale.

Materiellet skal ha lavere røykutvikling.

Materiellet skal være godkjent etter internasjonale forskrifter.

Materiellet skal være i flammehemmende materiale.

Materiellet som brukes offshore skal ha lavere vekt.

Materiellet bør ha høy surstoffindeks, det vil si at materiellet er tungt antennelig.

 

Viktig å huske på ved montasje av halogenfrie rør

Se også på siden under ”Teknisk informasjon” og klikk deg inn på ”Rørmontasje i aspirasjonsanlegg”.

Halogenfrie, rette rør kan normalt ikke bøyes. De kuttes med vår saks/rørkutter, type USZ eller sag.

Vanntette rørkoblinger kan oppnås ved å bruke den spesielle lim/tettemassen, type HVKS 310. Denne benyttes også ved montasje av røykdeteksjonsanlegg. Sørg for at rørene er fri for mekaniske spenninger. Med dette menes at rørene ikke skal presses sammen slik at rørene for eksempel legges i spenn. Dermed unngås sprekkdannelser i limfugen forårsaket av temperaturforandringer i røranlegget.

Med tynnveggede rør bør derfor denne limteknikken unngås. I så fall kreves en spesielt omhyggelig rørmontasje.

Når rørsystemet legges i forholdsvis høyere temperaturer, må det tas hensyn til den termiske ekspensjonen for å unngå at det senere oppstår spenninger i systemet. Da er det også viktig at festene ikke er for stramme.

Halogenfritt materiell kan reagere på spesielle tilsetningsstoffer i betong. Materiellet bør ikke komme i kontakt med smøremidler ved forskalling. Halogenfritt materiell kan reagere på oppløsningsmidler i maling og lakk.

Generelt har materiellet god motstand mot silikoner, men kan reagere på spesielle tilsetningsstoffer. Polyuretanskum kan påvirke materiellet.

Man bør helst unngå PVC-kabel (tilsetningsstoffer i PVC, såsom mykner, kan fordampe ved høyere temperatur og forårsake sprekkdannelse).

Glidemiddel for trekking av rør må være godkjent av vår produsent. Bruk av annet middel, for eksempel vaselin eller såpe, kan forårsake sprekkdannelser. Materiellet bør rengjøres med vann, aldri med oppløsningsmiddel såsom alkohol eller benzen.

 

Priser

Vi leverer halogenfrie elektrikerrør i forskellige materialer. Det er forskjellige kvaliteter og egenskaper. De forskjellige kvalitetene av halogenfritt materiell leveres i forskjellige prisklasser.

Det er derfor viktig at man definerer hvilke kvalitetskrav som ønskes når halogenfritt materiell skal beskrives, installeres eller bestilles.

Vi leverer også korrugerte rør som er klorfrie (ingen klortilsetninger). Det blir ikke saltsyre etter brann og det er lav røykutvikling. Disse rørene brukes i mange tilfeller og leveres til lavere pris enn halogenfritt rørmateriell.

 

HFT-betegnelse

Vårt materiell har fellesbetegnelsen HFT. Dette står for:

 

H: Halogenfritt materiale            F: Flammehemmende               T: Tåler høyere og lavere temperaturer.

 

Bruksområder

 Halogenfritt materiell bør brukes overalt hvor det er ønske om ekstra sikkerhet. Så vel utvikling av korrosive gasser som røykutvikling kan medføre tap av menneskeliv og store verdier. Når det brenner i områder hvor det er mange mennesker, oppstår svært alvorlige og dramatiske situasjoner. Halogenfritt materiell i de elektriske installasjonene minsker faren for panikk og at rømningsveier er åpne i lengre tid.

Syreangrep på dataanlegg og annet kostbart teknisk utstyr medfølger ubotelige skader. Ofte mer enn nødvendig. Halogenfritt materiell reduserer sekundærskader og ettervirkninger ved brann. Vårt materiell er preventivt for at brann oppstår: Det er høy surstoffindeks (tungt antennelig), tåler høyere temperaturer og mye av materiellet er dryppfritt ved antennelse.

 

Sykehus

Flyplasser

Teater, museum, kulturhus, kino

Datarom

Eldrehjem

Hoteller

Skip

Teleanlegg

Skoler og barnehager

Kontorbygg

Oljeraffinerier

Industri

Militære anlegg

Kraftverk

Boligplattformer

Tunneler

Tog, trikk og t-bane

Alarmanlegg

Fjellanlegg

Rømningsveier

  

Røykutvikling

Univolt kabeltrekkingssystem for innendørs montasje er laget i selvslukkende og flammehemmende materiale. Dessuten finnes det også andre aspekter som man bør være oppmerksom på i tilfelle brann.

Den optiske røykgasstetthet er av spesiell betydning ved elektroinstallasjoner i sikkerhetsrelevante områder, for eksempel fluktveier.

Det er ikke bare mengden av røykgass som er avgjørende, men også hvor raskt røykutviklingen skjer. Jo langsomre tettheten øker, desto lenger opprettholdes fri sikt i fluktveier.

 

 

Copyright© Henning Aass as

Henning Aass as  |  Boks 113 Nordstrand  |  1112 Oslo  |  Tel: +47 22 28 60 50  |  Fax: +47 22 28 01 92  |  E-post: post@henning-aass.no