Henning Aass as  

Norges ledende leverandør av halogenfrie rør i mer enn 25 år!

 

100 % halogenfrie rør - for økt sikkerhet

                                

 

Kjemiske egenskaper
Hjem

 

Kjemisk motstand for PE, PP, PA og PPE/PPO

 

Symboler:    O:            Delene er motstandsdyktige og motstår kjemisk nedbryting under vanlige installasjonsforhold.

         Ø:             Delene motstår delvis kjemisk nedbryting under vanlige installasjonsforhold.

              Det anbefales å undersøke installasjonsforholdene, eventuelt å ta kontakt med oss for prøving hos produsent.

         X:             Delene er ikke motstandsdyktige mot kjemiske angrep under angitte forhold.

 

Forkortelser: PC = Polykarbonat     PE = Polyetylen     PP = Polypropylen     PPE/PPO = Polyfenyleter/-oksid    PA = Polyamid

 

Alle oppgitte verdier gjelder standardiserte stikkprøver tatt under standardiserte laboratorieforhold. Utførelse og spesifikasjoner kan bli endret uten varsel. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Er du i tvil om aktuelle rør tåler spesielle kjemikalier, bør du kontakte oss for prøve hos produsent.

 

 

Kjemikalier

Kons.%

oC

PE/PP

PC

PA

PPE/ PPO

Kjemikalier

Kons.%

oC

PE/PP

PC

PA

PPE/ PPO

Aceton

spor

20

O

X

O

X

Klorsvovelsyre

20

 

Ø

X

X

X

Ammoniakk, tørr

 

60

O

X

O

Ø

Klorvann

 

20

X

X

X

X

Ammoniakk, utvannet

<20

60

O

O

Ø

O

Kresol, utvannet

<90

45

Ø

X

X

X

Ammoniakk, utvannet

20

40

O

X

O

Ø

Kromsyre

20

 

Ø

O

X

X

Ammonium florid

2

20

Ø

Ø

O

Ø

Kromsyre, utvannet

<50

50

O

X

X

X

Anilin

mettet

60

X

X

Ø

X

Kuprisulfid

alle

60

O

O

Ø

Ø

Arsensyre

<20

60

O

O

Ø

X

Maursyre

<30

40

O

Ø

X

Ø

Bensin, norm. høyoktan

 

60

Ø

X

O

X

Maursyre

kons.

20

O

X

X

Ø

Benzen

 

20

Ø

X

O

X

Melkesyre, utvannet

1

40

O

O

O

O

Blekemiddel

12,5

40

O

Ø

Ø

O

Metylalkohol, utvannet

alle

40

O

X

O

O

Boraks, utvannet

 

60

O

Ø

Ø

Ø

Mineralolje

 

20

O

Ø

O

Ø

Bromsyre, utvannet

10

20

O

X

X

Ø

Natriumkloridoppløsn.

Svak

40

O

O

O

O

Butan, gass

 

 

X

O

O

Ø

Oksalsyre

kons.

60

O

X

X

Ø

Dekstrin

18

20

O

Ø

O

Ø

Oksalsyre, utvannet

10

40

O

O

Ø

Ø

Dieselolje

 

20

O

Ø

O

O

Oksygen

 

60

O

Ø

O

O

Edikksyre

<10

40

O

O

Ø

Ø

Olje og fett, organisk

 

60

O

X

O

X

Edikksyre

10-85

60

O

X

X

Ø

Olje og fett, vegetabilsk

 

60

O

X

O

X

Edikksyre

85-95

40

O

X

X

Ø

Ozon

 

20

Ø

X

Ø

Ø

Edikksyre

>95

20

O

X

X

X

Permanganat

<6

20

O

Ø

X

Ø

Ester

 

 

X

X

O

O

Petroleum

 

20

O

Ø

O

X

Etanol, utvannet

<40

40

O

Ø

O

O

Propan, væskeform

 

 

X

O

O

Ø

Etyleter

 

20

Ø

Ø

O

X

Salpetersyre

<30

40

O

X

X

Ø

Fenol, utvannet

<90

45

Ø

X

X

X

Salpetersyre

30-45

40

O

X

X

X

Fettsyre

 

20

Ø

Ø

O

Ø

Salpetersyre

50-60

20

Ø

X

X

X

Fikserbad

 

40

O

Ø

O

Ø

Saltoppløsning

alle

40

O

O

O

O

Fluorsyre, utvannet

<40

20

O

X

X

Ø

Saltsyre

svak

40

O

Ø

X

O

Formaldehyd, utvannet

alle

30

O

Ø

O

X

Saltsyre

kons.

60

O

X

X

Ø

Fosforsyre, utvannet

<30

40

O

X

X

Ø

Sement, blandet

 

20

O

X

O

O

Fosforsyre, utvannet

>30

60

O

X

X

Ø

Sement, tørr

 

20

O

O

O

O

Fremkallervæske, foto

 

40

O

Ø

O

Ø

Sinkklorid, utvannet

alle

60

O

Ø

X

Ø

Glyserin, utvannet

 

60

O

Ø

O

O

Sinksulfat, utvannet

svak

60

O

Ø

X

Ø

Hydrogen

100

60

O

O

O

O

Sitronsyre

alle

60

O

O

O

Ø

Hydrogenperoksyd

20

20

O

Ø

Ø

X

Sjøvann

 

40

O

X

O

O

Hydrogensulf. tørr/fuktig

 

60

O

Ø

Ø

Ø

Svoveldioksyd, utvann.

Alle

40

O

Ø

Ø

Ø

Hydrogensulfid, utvann.

 

40

O

Ø

Ø

Ø

Svovelkarbon

 

20

Ø

X

Ø

X

Kalilut

40-50

60

O

X

O

O

Svovelsyre, tørr/fuktig

alle

60

O

Ø

Ø

Ø

Kalilut, utvannet

40

40

O

X

O

O

Svovelsyre, utvannet

<40

40

O

Ø

X

O

Karbonsyre, tørr

 

40

O

O

O

Ø

Svovelsyre, utvannet

40-80

60

O

X

X

Ø

Karbonsyre, tørr/fuktig

 

40

O

Ø

O

Ø

Svovelsyre, utvannet

80-90

40

O

X

X

Ø

Karbontretraklorid

 

20

X

X

O

X

Svovelsyre, utvannet

90-96

20

O

X

X

Ø

Kaustiksoda

<40

40

O

X

O

O

Urin

 

40

O

O

O

O

Kaustiksoda

40-60

60

O

X

O

O

Vann

 

60

O

O

O

O

Keton

 

 

X

X

O

X

Vinsyre

10

60

O

O

O

Ø

Klorerte hydrokarboner

 

 

X

X

O

X

Xylol

100

20

Ø

X

O

X

Klorgass, tørr/fuktig

 

20

Ø

X

X

X

Øl

 

60

O

O

Ø

X

 

 
 
 

Copyright© Henning Aass as

Henning Aass as  |  Boks 113 Nordstrand  |  1112 Oslo  |  Tel: +47 22 28 60 50  |  Fax: +47 22 28 01 92  |  E-post: post@henning-aass.no