Henning Aass as  

Norges ledende leverandør av halogenfrie rør i mer enn 25 år!

 

100 % halogenfrie rør - for økt sikkerhet

                                

 

Fysiske, elektriske, termiske og mekaniske egenskaper
Hjem

 

 

Rørtype

 

Enhet

K-rør HFX

K-rør

HFXA

K-rør

HFXP

Slange HFXS

Rette rør

HFIR

Rette rør HFPR

Rette rør

HFRX

Rette rør HFBS

Materiale  (Forklaring: Side 23)

-

PP-bland.

PP-bland.

PC

PA

PPE/PPO

PPE/PPO

PP-bland

PPE/PPO

Halogenfri ifølge  IEC 754-1

-

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Fysiske egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spesifikk egenvekt

g/cm3

1,1

0,94

1,2

1,2

1,1

1,1

1,6

1,1

   Elastisitetsmodul

N/mm2

2300

1200

2300

2000

2400

2400

1200

2400

   Brudd ved trekkprøve

%

>50

>50

>100

100

30

50

43

50

   Vannabsorbering

%

0,15

0,15

0,1

3

0,15

0,07

0,07

0,07

Elektriske egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bruddstyrke

kV/mm

25

20

17

35 (tørr)

25

25

20

25

   Dielektrisk konstant

-

-

 

2,8

5,8

2,8

2,8

-

2,8

Termiske egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Høy temperatur

oC

+105

+105

+150

+105

+105

+150

+105

+150

   Lav temperatur

oC

-25

-25

-45

-25

-25

-45

-25

-45

   Varmeutvidelsekoeffisisent

m/m/oC

0,8x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

0,7x10-4

Brannforhold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ifølge EN 50086

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ifølge IEC 614

 

 Selvslukk

ende og

flammehe

mmende

 

 

 

 

   ifølge VDE 0605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Surstoffindeks

%

31

 

40

35

31

36

42

36

   Røykutvikling Dmc iflg.

   ASTM E-662

 

-

 

300-400

 

 

180-200

 

70-80

 

400-480

 

400-480

 

250-300

 

400-480

   Klassifisering  NF 16102/102

-

-

 

F1

F2

F2

F2

F1

F2

Mekaniske egenskaper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slagfasthet i kulde i J ved -xxoC

J, oC

>1J,-25oC

 

>2J,-25oC

>2J,-25oC

>1J,-25oC

>2J,-45oC

>2J,-25oC

>6J,-25oC

   Trykk etter EN

N/5cm

>320

>320

>750

>320

>320

>750

>750

>1250

Kjennetegn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ifølge IEC 614

-

225

225

345

225

225

345

325

445

   Ifølge EN 50086

-

2243

2243

3355

2243

2243

3355

3343

4455

 

 

Rørtype

 

Enhet

Kabelrør

HFKR (sort)

Kabelrør

KSX/KSXS (s)

Kabelrør

FXKV (sort)

Kabelrør LWL (sort)

Minikanal

 HMIK (hvit)

Materiale  (Forklaring: Side XX)

-

PPE/PPO

PE-LD

PE-HD

PE-MD

PC-blanding

Halogenfri ifølge  IEC 754-1

-

ja

ja

ja

ja

ja

Fysiske egenskaper

 

 

 

 

 

 

   Spesifikk egenvekt

g/cm3

1,1

0,9

0,9

0,9

1,2

   Elastisitetsmodul

N/mm2

2400

300

600

450

2600

   Brudd ved trekkprøve

%

30

>500

>500

>500

90

   Vannabsorbering

%

0,15

0,01

0,01

0,01

0,2

Elektriske egenskaper

 

 

 

 

 

 

   Bruddstyrke

kV/mm

25

20

25

25

25

   Dielektrisk konstant

-

2,8

2,3

2,3

2,3

2,8

Termiske egenskaper

 

 

 

 

 

 

   Høy temperatur

oC

+140

+75

+100

+75

+105

   Lav temperatur

oC

-40

-40

-40

-40

-25

   Varmeutvidelsekoeffisisent

m/m/oC

0,7x10-4

2,3x10-4

0,8x10-4

2,3x10-4

0,7x10-4

Brannforhold

 

Selvslukkende

 

 

 

Selvslukkende

   ifølge EN 50086

 

og

 

 

 

og

   ifølge IEC 614

 

flamme-

Brennbar

Brennbar

Brennbar

flamme-

   ifølge VDE 0605

 

hemmende

 

 

 

hemmende

   Surstoffindeks

%

36

19

19

19

37

   Røykutvikling Dmc iflg.

   ASTM E-662

 

-

 

400-480

 

-

-

 

 

 

380

   Klassifisering  NF 16102/102

-

F2

-

-

 

F2

Mekaniske egenskaper

 

 

 

 

 

 

   Slagfasthet i kulde i J ved -xxoC

J, oC

>6J,-40oC

>12J,-40oC

>15J,-5oC

>12J,-40oC

>2J,-25oC

   Trykk etter EN

N/5cm

>300

>500

>500

>500

-

Kjennetegn

 

 

 

 

 

 

   Ifølge EN 50086

-

-

-

N

 

213

 

Alle oppgitte verdier refererer seg til standard testprøver i standardiserte laboratorieforhold.

Spesifikasjoner kan forandres uten forvarsel.

 

 

Copyright© Henning Aass as

Henning Aass as  |  Boks 113 Nordstrand  |  1112 Oslo  |  Tel: +47 22 28 60 50  |  Fax: +47 22 28 01 92  |  E-post: post@henning-aass.no