Henning Aass as  

Norges ledende leverandør av halogenfrie rør i mer enn 25 år!

 

100 % halogenfrie rør - for økt sikkerhet

                                

 

El.rør i betong/støp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store forskjeller mellom halogenfrie korrugerte rør.

Hjem

 Se video

Korrugerte rør er tilgjengelig i to versjoner som har store forskjeller når det gjelder mekaniske egenskaper.

Forskjellen er spesifisert i den Europeiske standarden IEC 61386-22 og 5 siffer.

I henhold til denne standarden spesifiserer det 5 sifferet om røret er bøyelig eller selvopprettende.

 

 Se video som viser hvordan rørene påvirkes av trykk når de testes i henhold til IEC 61386-22 5 siffer.

Dersom det benyttes feil type K-rør i støp eller steder der det påføres kontinuerlig trykk vil dette medføre skader på kabel og vanskeliggjøre, eller i verste fall umuliggjøre, trekking av kabel.

 

 

Copyright© Henning Aass as

Henning Aass as  |  Boks 113 Nordstrand  |  1112 Oslo  |  Tel: +47 22 28 60 50  |  Fax: +47 22 28 01 92  |  E-post: post@henning-aass.no