Henning Aass as

 

 
 
 
 
LSF0H
 

LSF0H er en internasjonalt anerkjent beskrivelse av produktegenskaper som er i samsvar med økt krav til sikkerhet.

Sikkerheten i tilfelle brann er også et spørsmål om god planlegging. Når PVC utsettes for brann frigjøres korrosive gasser som ikke bare er ekstremt giftige for mennesker, men som også angriper inventar og bygningsmasser. Univolts merkevare HFT® er et resultat av 30 års kontinuerlig forskning og produktutvikling. Produktenes forbedrede egenskaper med hensyn til sikkerhet og holdbarhet samsvarer med de mest avanserte kravene til moderne konstruksjoner.

På grunn av produktenes termiske, mekaniske og kjemiske egenskaper har våre produkter et langt bredere spekter av bruksområder enn vanlig PVC.

 

LSF0H- er den siste nyvinningen av Univolts HFT®-serie og overholder følgende relevante sikkerhetsaspekter:

 

LS (= low smoke)

Ektremt lav røykutslippIngen utslipp av korrosive eller giftige gasser.

F (= flame retardant)

Hindrer spredning av flammer, anvendelig for temperaturer mellom -25 oC og +105 oC

0H (= zero halogen)

100 % halogenfrie

 

 

 
Copyright © 2003-2004 Henning Aass AS