Henning Aass as  
 
 
 
Ta ingen sjanser når det gjelder sikkerhet!
Velg el-rør som er 100 % halogenfrie og som ikke sprer flammer ved antennelse
 

Er du sikker på at ditt installasjonsmateriell virkelig ikke inneholder halogener?

Er du sikker på at ditt installasjonsmateriell ikke sprer flammer ved antennelse?

Altfor mange produsenter oppgir feilaktig at deres produkter er halogenfrie, men så er ikke tilfelle. Ofte benytter disse produsentene flammehemmer som inneholder halogener som for eksempel brom. Dette kalles bromerte flammehemmere og heksabromsyklododekan (HBCD eller HBCDD) er en mye brukt variant. Bromerte flammehemmere kan ha alvorlige effekter både for helse- og miljø. HBCD/HBCDD er inkludert i EUs kandidatliste for stoffer med svært betenkelige egenskaper og er foreslått omfattet av godkjenningsordningen i REACH. I Norge har Statens Forurensningstilsyn (SFT) utarbeidet et forslag til et forbud mot utvalgte miljøgifter i forbrukerprodukter. HBCD/HBCDD er blant de utvalgte miljøgiftene.

Selv om enkelte produsenter oppgir at deres produkter er flammehemmende, sprer de flammer ved antennelse. Dette gjør at selv et lite branntilløp i det elektriske anlegget raskt sprer seg og kan utvikle seg til en katastrofe.

 

Ved brann er det livsviktig å ha 100 % halogenfrie produkter som ikke sprer flammer, både for mennesker, kostbart inventar og bygninger.

Sørg for at du virkelig får installasjonsmateriell av ønsket kvalitet:

-          Vær sikker på at hele produktet - inkludert flammehemmer - virkelig er 100 % halogenfritt.

-          Vær sikker på at produktet ikke sprer flammer ved antennelse.

Det enkleste og sikreste er å kjøpe 100 % halogenfrie rør og tilbehør som ikke sprer flammer fra Henning Aass as. Vi har i mer enn 25 år levert halogenfritt installasjonsmateriell av beste kvalitet uten reklamasjon eller klage.

Kvalitet har sin pris - det har ikke menneskers liv og sikkerhet!

 

 
Copyright © 2003-2004 Henning Aass AS